Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu
 • Szkolenie online
 • Obszar - Polska (szkolenie ogólnopolskie)
 • Platforma - Teams
 • Liczba godzin dyd. - 6 (dwa spotkania po 3 godz. dyd.)
 • Termin: zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz kontaktowy 
 • Osoba prowadząca - dr n. med. Lidia Groele
Cukrzyca
Obejrzyj video, z którego dowiesz się więcej szczegółow.
Treści szkolenia:

Do szkół i przedszkoli trafiają coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Obserwuje się stale wzrastającą liczbę zachorowań na cukrzycę typu 1. Specyfiką tej choroby jest konieczność stałego monitorowania stężenia glukozy, obliczania kaloryczności spożywanych posiłków, podawania insuliny i odpowiedniego reagowania na wahania glikemii. Obojętność i lekceważenie choroby mogą spowodować u dziecka zagrażające życiu ciężkie niedocukrzenie. Dzieci z cukrzycą pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych, a w związku z tym istotne jest, aby ich pracownicy znali podstawowe sposoby reagowania. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Patofizjologia cukrzycy. Przecukrzenie i niedocukrzenie – objawy i skutki
 • Żywienie i wysiłek fizyczny w cukrzycy
 • Opieka dziecka z cukrzycą w szkole/przedszkolu

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i z niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania stężenia glukozy, obliczania kaloryczności spożywanych posiłków, podawania insuliny i właściwego reagowania na wahania glikemii. Chory potrzebuje odpowiednich warunków i wsparcia społecznego budujących jego poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest również zwrócenie uwagi na promowanie zdrowego trybu życia zarówno pod kątem ewentualnych powikłań, jak i profilaktyki.

 Etiologiczna klasyfikacja cukrzycy według WHO[1]:

 1. Cukrzyca typu 1 — autoimmunologiczna — idiopatyczna.
 2. Cukrzyca typu 2.
 3. Inne specyficzne typy cukrzycy.
 4. Cukrzyca ciążowa.

Cukrzyca typu 1 ma podłoże genetyczne oraz autoimmunologiczne. Wszystkie komórki ludzkiego organizmu potrzebują do życia energii. Energia ta jest w zasadniczym stopniu uzyskiwana z procesów spalania cukrów, głównie glukozy, wewnątrz naszych komórek. Aby glukoza mogła znaleźć się we wnętrzu komórek potrzebna jest insulina, która działa jak klucz otwierający komórki na przyjęcie glukozy z krwi. Insulina jest hormonem produkowanym w trzustce przez komórki beta, w trzustce. To jedyny hormon w naszym organizmie, który powoduje obniżenie poziomu glukozy we krwi (glikemii).

U osoby zdrowej regulacja poziomu glukozy we krwi odbywa się „automatycznie”. Stężenie glukozy jest stale utrzymywane w bezpiecznych dla organizmu granicach.
U osoby chorej na cukrzycę typu 1 ten mechanizm regulacyjny nie działa prawidłowo.
Z powodu braku lub znacznego niedoboru insuliny, poziom glukozy we krwi systematycznie się podwyższa, jako że nie ma „klucza”, który wprowadziłby glukozę do wnętrza komórek. Jest to przyczyną hiperglikemii (przecukrzenia, wysokiego cukru). Natomiast u pacjenta leczonego insuliną, po podaniu zastrzyku, insulina wchłania się niezależnie od stężenia glukozy we krwi nawet wtedy, gdy cukier się obniża (np. w czasie trwania wysiłku fizycznego). Może to powodować zbyt niskie stężenie glukozy we krwi zwane hipoglikemią (niedocukrzeniem, niskim poziomem cukru).[2]

Cukrzyca typu 2 to choroba wynikająca z postępującego zaburzenia wydzielania insuliny z towarzyszącą insulinoopornością tkanek. Typ 2 stanowi ok. 80–90% przypadków cukrzycy i dotyczy głównie osób dorosłych, szczególnie w wieku podeszłym. Cukrzycę typu 2 rozpoznaje się jednak u chorych coraz młodszych, nawet u dzieci i nastolatków.[3]

W rozwoju cukrzycy typu 2 istotną rolę odgrywają więc czynniki środowiskowe, takie jak mała aktywność fizyczna i nadmierne spożycie kalorii oraz predyspozycja genetyczna. Może (i powinna) być leczona i można jej zapobiegać zmianą diety oraz zwiększoną aktywnością fizyczną. Ryzyko powstania cukrzycy typu 2 u osób bardzo aktywnych jest zredukowane o 33 do 50%.

Cukrzyca typu 2 rozwija się latami, niezauważana i niediagnozowana. W bardzo wielu przypadkach przebiega bezobjawowo, dlatego istotne jest jej aktywne poszukiwanie z wykorzystaniem badań diagnostycznych, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka zachorowania na tą chorobę. Należy pamiętać również o tym, że nieleczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci.

[1] Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna, 2020, tom 6, nr 1

[2] „One są wśród nas”. Dziecko z cukrzycą w szkole i w przedszkolu. Informacje dla pedagogów
i opiekunów. Daniel Witkowski, Joanna Pietrusińska, Alicja Szewczyk, Renata Wójcik. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.

[3] http://www.rpp.gov.pl/raport_cukrzyca_18.pdf

Zobacz co inni mówią o tym szkoleniu

Warto się szkolić, aby umieć pomagać i ratować.

Anna Sz.

Świetne szkolenie.

Magda
nauczyciel

Szkolenie zawierające praktyczne informacje

Agnieszka Nowakowska

Super szkolenie!

Łukasz Dyakowski

Rzetelne, doskonale przygotowane szkolenie!

Paulina
nauczyciel

Bardzo polecam, szkolenie profesjonalne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

Renata Więckowska
Asystent wychowawcy w Przedszkolu

Przeprowadzone szkolenie było przygotowane dobrze a uzyskane informacje przydają mi się w pracy.

Piotr
nauczyciel specjalista

Prowadząca oprócz teorii podzieliła się wiedzą praktyczną z własnej pracy

nauczyciel biologii

Pani Doktor jest wysokiej klasy specjalistą, zdobyłam wiele istotnych informacji.

Marysia
logopeda

Ogromna wiedza merytoryczna prowadzącej!

Dorota
nauczycielka

Podniesienie własnych kompetencji właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia podczas pracy z dzieckiem chorym na cukrzycę

nauczyciel wspomagający

W związku z tym, że wzrasta liczba zachorowań wiedza przyda się podczas konstruowania zajęć profilaktycznych na temat zdrowia

Paweł
psycholog

Rzetelny, dokładny przekaz wiedzy na temat cukrzycy, właściwe zorganizowanie zajęć, oswajanie własnego lęku

nauczyciel

Dzięki szkoleniu mam mniej obaw w związku z pracą z dzieckiem z cukrzycą. Mam również wskazówki do pracy z rodzicami. Dziękuję!

Asia
wychowawca

Podczas szkolenia Pani Doktor przekazała wiele cennych wskazówek i porad.

Piotr
psycholog

Wysokie kompetencje prowadzącej.

Anna Kowalska

Dzięki taki szkoleniom szkoła staje się przyjazna dla dzieci chorych na cukrzycę, rodzice mają większe zaufanie do nauczycieli wiedząc, że poszerzyli oni swoje wiadomości na ten temat

nauczyciel

Wiedza, którą można wykorzystać w konkretnym przypadku - natychmiast!

Adam
nauczyciel

Szkolenie dało mi poczucie pewności w sytuacjach niedocukrzenia lub przecukrzenia u dziecka. Wiem jak postępować.

Beata
wychowawca

Bardzo ciekawie i wyczerpująco przekazana wiedza na temat cukrzycy.

Anna
nauczyciel
6 godz. dyd.
Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo. Niewielka pomoc może ratować zdrowie, a nawet życie.
Trenerka
Specjalizacja z pediatrii i z diabetologii. Aktywny udział w badaniach klinicznych związanych z insulinoterapią u dzieci z cukrzycą.
Odbiorcy
Nauczyciele, wychowawcy wszystkich etapów edukacji.
Osoba prowadząca
dr n. med. Lidia Groele

Absolwentka studiów na I wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po zakończeniu stażu specjalizacyjnego rozpoczęła pracę lekarza w 2003 roku w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, następnie od 2005 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na Oddziale Klinicznym Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii. Włączyła się w opiekę ambulatoryjną w Poradni Diabetologicznej. Swoje zainteresowania, już po ukończeniu stażu podyplomowego ukierunkowała na pracę z dziećmi chorymi na cukrzycę, równolegle pogłębia swoje doświadczenia jako pediatra, pracując w ambulatorium pediatrycznym. Jako lekarz zdobywała doświadczenie na koloniach dla dzieci z cukrzycą. Od 2012 roku jest wykładowcą na kursie CMKP „Diabetologia wieku rozwojowego” organizowanym przez Klinikę Pediatrii, dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i diabetologii. W ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012 oraz 2014” prowadziła wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolach i szkołach podstawowych z zakresu wiedzy o cukrzycy. Od 2013 roku prowadzi szkolenia nauczycieli w ramach cyklu:„Dziecko z cukrzycą w szkole. Zapewnienie bezpieczeństwa i aspekt wychowawczy” w Mazowieckim Samorządowym Centrum Kształcenia Nauczycieli. Jest zaangażowana w edukację terapeutyczną pacjentów z cukrzycą. W 2010 roku uzyskała specjalizację z pediatrii, a w 2012 roku z diabetologii. Równolegle rozwijała swoje zainteresowania pracą naukową, biorąc aktywny udział w badaniach klinicznych związanych z insulinoterapią u dzieci z cukrzycą. Zdobyła certyfikat Good Clinical Practice, Zasady planowania badań naukowych w medycynie (Fundacja Badawcza Nutricia), Sztuka wystąpień publicznych (Chiltern Consultancy International). Swoje umiejętności badacza kształciła w trakcie realizacji międzynarodowego badania ONSET. Aktywnie bierze udział w naukowych zjazdach w Polsce i za granicą, wielokrotnie prezentując wyniki swoich prac, jako pierwszy autor i współautor na zjazdach diabetologicznych. Jest autorem wielu pełno-tekstowych publikacji w zagranicznych recenzowanych czasopismach medycznych. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie diabetologii i pediatrii. Jest członkiem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), European Association for the Study of Diabetes (EASD) oraz International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

Czytaj więcej

Prowadząca oprócz teorii podzieliła się wiedzą praktyczną z własnej pracy

nauczyciel biologii

Pani Doktor jest wysokiej klasy specjalistą, zdobyłam wiele istotnych informacji.

Marysia

logopeda

Ogromna wiedza merytoryczna prowadzącej!

Dorota

nauczycielka

Podczas szkolenia Pani Doktor przekazała wiele cennych wskazówek i porad.

Piotr

psycholog

Wysokie kompetencje prowadzącej.

Anna Kowalska

Dołącz do szkolenia

Zapisy zamknięte. 
Jeżeli interesuje Cię to szkolenie, napisz do nas wiadomość :)

Zgłoś radę pedagogiczną
Zapraszamy do zgłaszania rad pedagogicznych mailowo lub telefonicznie.
Wybierzemy dogodny termin i zrealizujemy szkolenie dedykowane dla Państwa placówki.
Często Zadawane Pytania
Czy jest możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności?
Tak. Po dodaniu produktów do koszyka należy kliknąć przycisk "Wybierz formę płatności". Po wybraniu opcji zakupu jako "Firma lub Organizacja" będzie możliwość wypełnienia danych do faktury.
Prosimy zwrócić uwagę na opcję "Odbiorca inny niż Nabywca."
UWAGA! Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiamy jedynie placówkom publicznym. W przypadku osób fizycznych lub firm odpowiedni dowód zakupu wystawiamy po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie. 
Kiedy otrzymam fakturę?
Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiane są w dniu złożenia zamówienia lub w następnym dniu roboczym. 
W pozostałych przypadkach faktury wystawiane są w dniu zaksięgowania płatności lub w następnym dniu roboczym.
Czy otrzymam potwierdzenie zamówienia?
Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest automatycznie, na podany adres email, w momencie zarejestrowania zamówienia w naszym systemie.
W przypadku braku wiadomości z potwierdzeniem zamówienia prosimy sprawdzić foldery SPAM, Oferty, Społeczności w swojej skrzynce pocztowej.
Kiedy otrzymam link do spotkania online?
Linki do spotkań online wysyłamy najpóźniej kilka dni przed spotkaniem na adresy podane podczas zgłoszenia. 
W przypadku braku wiadomości od nas prosimy sprawdzić zakładki SPAM, Oferty, Społeczności w swojej skrzynce pocztowej.
Czy szkolenie będzie dostępne w formie nagrania w terminie innym niż zaplanowane spotkanie?
Nie. Ze względu na warsztatowy charakter naszych szkoleń nie są one nagrywane i nie będą udostępniane w późniejszym terminie.
Czy otrzymam zaświadczenie ukończenia szkolenia?
Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenie w formie elektronicznej (dokument PDF).
Warunkiem otrzymana zaświadczenia jest  uczestnictwo w szkoleniu oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po odbytym szkoleniu. 
Skontaktuj się z nami:
Adres
ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4
01-850 Warszawa
Telefon
+48 501-761-834
starstar-emptychevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram