Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka i interwencja
  • Szkolenie on-line
  • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
  • Platforma - Teams
  • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
  • Termin:  22 i 23 listopada (START godzina 15.30)
  • Osoba prowadząca - Tomasz Garstka
Treści szkolenia:

Wyzwaniem dla grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły jest poradzenie sobie ze zjawiskami agresji i przemocy wśród uczniów, które spoza murów szkoły przenosić się mogą na przydomowe podwórka albo do sieci internetowej (cyberprzemoc). Szkolenie pozwoli na lepsze zrozumienie tych zjawisk oraz na planowanie w szkole działań służących zapobieganiu agresji i przemocy, a także skuteczne reagowanie w uzgodniony sposób w przypadku wystąpienia tych zjawisk. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online z wykorzystaniem aplikacji do wideokonferencji (Google Meet). Dokładna instrukcja zostanie przekazana uczestnikom przed spotkaniem.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Czym różni się agresja od przemocy?
  • Jakie są przyczyny oraz formy agresji i przemocy rówieśniczej w zależności od wieku?
  • Jakie ustalać zasady, wprowadzać metody zapobiegania oraz procedury interwencji wobec agresji, przemocy?
  • Przypadki skrajne – współpraca między placówkami oraz interwencje policji
Zobacz co inni mówią o tym szkoleniu

Bardzo rzeczowe szkolenie, informacje podane w przystępny sposób.

Anna
pedagog szkolny

Bardzo rzeczowe szkolenie, informacje podane w przystępny sposób.

Anna
pedagog szkolny
8 godz. dyd.
Dużo praktycznej wiedzy
Trener
Psycholog (absolwent UW), szkoleniowiec
Adresaci
Nauczyciele wszystkich typów szkół
Osoba prowadząca
Tomasz Garstka

Psycholog (absolwent UW), szkoleniowiec. Odbył 2-letni staż szkoleniowy w zakresie socjoterapii w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży OPTA. W zakresie psychoterapii szkolił się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP) oraz Studium Psychoterapii Analitycznej (SPA). Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta psychoanalityczny osób dorosłych . W swojej pracy i artykułach inspirował się psychologią humanistyczną i psychoanalizą, aż do czasu zmiany perspektywy na opartą na dowodach naukowych (ang. evidence-based). Do 2016 roku zajmował się pomocą i terapią psychologiczną kierowaną do osób z problemami emocjonalnymi i trudnościami życiowymi. W 2010 roku został członkiem Klubu Sceptyków Polskich (zrzeszonego w European Council of Skeptical Organisations – ECSO), którego celem jest upowszechnianie rzetelnej psychologicznej wiedzy naukowej i ujawnianie działalności pseudonaukowej. Autor wielu publikacji sdresowanych do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i przedszkoli. Prowadził szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z trudnościami w relacjach, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, m.in. w Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli [obecnie: Ośrodek Rozwoju Edukacji], Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz dla organizacji pozarządowych i firm. W latach 1999-2002 roku prowadził zajęcia dydaktyczne na nauczycielskich studiach podyplomowych na Wydziale Pedagogiki UW, w latach 2003-2004 – konwersatorium z psychopedagogiki na studiach dziennych i zaocznych Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UW, a w latach 2013-2014 wybrane moduły kursów z zakresu psychopedagogiki dla nauczycieli języka hiszpańskiego, organizowanych przez MSCDN.

Czytaj więcej
Czytaj mniej

Bardzo dobry kontakt z prowadzącym szkolenie, duża wiedza szkoleniowca.

psycholog

Polecam Pana Tomasza Garstkę

Kasia

nauczyciel

Bardzo dobry wykładowca - Pan Garstka. Rzetelne i konkretne informacje.

nauczyciel

Brawo dla Pana Garstki. Duża wiedza i doświadczenie… no i radiowy głos.

Magda

nauczyciel

Kompetentny wykładowca.

Bart

Dołącz do szkolenia za

127,00 

Wybierz datę szkolenia:

Skontaktuj się z nami:
Adres
ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4
01-850 Warszawa
Telefon
+48 501-761-834
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram