Uczeń z Zespołem Tourette’a w szkole ogólnodostępnej
  • Szkolenie on-line
  • Obszar: Polska (szkolenie ogólnopolskie)
  • Platforma - Teams
  • Liczba godzin dyd. - 8 (dwa spotkania po 4 godz. dyd.)
  • Termin: 16 i 18 listopada 2021 r. (START godz. 17.00)
  • Osoba prowadząca - Dorota Jasińska
Zespół Tourette'a
Obejrzyj video, z którego dowiesz się, jak to szkolenie może Ci pomóc.
Treści szkolenia:

Choroba tikowa znana pod nazwą Zespołu Gilles de la Tourett’a objawia się występowaniem tików ruchowych i głosowych. Zaburzenie to jest najpoważniejsze w grupie zaburzeń tikowych i występuje z częstością około 0,6% w populacji dzieci i młodzieży.

Występowanie objawów choroby tikowej może wpływać lub znacznie utrudniać dziecku funkcjonowanie w szkole. Oznacza to potrzebę właściwego postępowania nauczyciela wobec ucznia, a także konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych i sposobów nauczania do jego potrzeb i możliwości.

Często tiki są traktowane przez otoczenie jako niewłaściwy, przykry i denerwujący nawyk, „niegrzeczne” zachowanie, „wygłupianie się”, a nawet jako przejaw złośliwości ze strony chorego dziecka. Ważne jest zatem, aby nauczyciele posiadali wiedzę na temat natury tego schorzenia, jego przyczyn i możliwych powikłań, aby wykorzystać tę wiedzę w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z uczniem co sprawi, że chodzenie do szkoły dla dziecka z tikami nie będzie trudniejsze niż dla jego rówieśnika bez choroby.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Co to jest Zespół Tourette’a?
  • Spektrum zaburzeń współistniejących (ADHD, OCD, depresja, zachowania opozycyjno – buntownicze, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
  • Jak przebiega edukacja dziecka z Zespołem Tourette’a – wskazówki i skuteczne strategie pracy
  • Relacje rówieśnicze i umiejętności społeczne dziecka z chorobą tikową
Zobacz co inni mówią o tym szkoleniu

Bardzo dobre szkolenie. Konkretne, rzeczowe. Pełen profesjonalizm

Katarzyna
nauczyciel

Świetne szkolenie. Dobrze zainwestowany czas. Polecam.

Aneta
nauczyciel angielskiego, pedagog

Ciekawe materiały, do wykorzystania w praktyce.

Beata

polecam szkolenia tego typu

Maria Jakubczyk
nauczyciel

polecam

nauczyciel

Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez zamawiającego. Treści zaprezentowane w sposób jasny i klarowny. Prowadzący trzymał się realizowanego tematu, na bieżąco odpowiadał na zadawane pytania, kompetentny w realizowanym temacie.

Elżbieta Sobaszek
dyrektor

Bardzo dobre szkolenie. Konkretne, rzeczowe. Pełen profesjonalizm

Katarzyna
nauczyciel

Profesjonalizm i ogromna wiedza prowadzącej

Katarzyna
pedagog

Świetne szkolenie. Dobrze zainwestowany czas. Polecam.

Aneta
nauczyciel angielskiego, pedagog

Duża jakość szkolenia.

Jarek
nauczyciel

polecam szkolenia tego typu

Maria Jakubczyk
nauczyciel

Szkolenie przeprowadzone w bardzo przystępny sposób, bez zbędnych treści teoretycznych.

iw
nauczyciel

Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez zamawiającego. Treści zaprezentowane w sposób jasny i klarowny. Prowadzący trzymał się realizowanego tematu, na bieżąco odpowiadał na zadawane pytania, kompetentny w realizowanym temacie.

Elżbieta Sobaszek
dyrektor

Szkolenie bardzo wartościowe

nauczyciel

Kompetentny wykładowca.

Mirosław Kulas
nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii
8 godz. dyd.
Wiedza na temat natury tego schorzenia, jego przyczyn i
możliwych powikłań
Trener
Uczestniczka wielu europejskich konferencji nt. Zespołu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych.
Adresaci
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Osoba prowadząca
Dorota Jasińska

Z wykształcenia biolog, dyplomowany pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Przez wiele lat członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w Warszawie gdzie m.in. prowadziła konsultacje, doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych na Zespół Tourette’a. Uczestniczka wielu europejskich konferencji nt. Zespołu Tourette’a i Zaburzeń Tikowych. Współorganizatorka i moderatorka Międzynarodowej Konferencji podsumowującej projekt „Z Tourette’m po Polsce – program przeciw wykluczeniu chorych – Warszawa 2016 r. Uczestniczka wizyt studyjnych organizowanych przez niemieckie i norweskie Narodowe Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. Autorka publikacji poświęconych chorobie tikowej w czasopismach kierowanych do środowiska oświatowego (Oświata Mazowiecka). Autorka programów szkoleń dla kadry pedagogicznej, pedagogów, psychologów oraz rodziców w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych (Zespół Tourette’a, zaburzenia ze spektrum autyzmu - Zespół Aspergera). Obecnie trenerka w placówce doskonalenia nauczycieli w Warszawie.

Czytaj więcej
Czytaj mniej
Dołącz do szkolenia za

127,00 

Skontaktuj się z nami:
Adres
ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4
01-850 Warszawa
Telefon
+48 501-761-834
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram