Konsultacje psychologiczne. Terapia w nurcie TSR. Moderacja procesów Design Thinking. Facylitacja.

Dni i godziny przyjęć

Spotkania 50 min. - pn. 17.00 - 21.00
Zapisy - tel. 22 565 99 64 (pn.-pt. w godz. 12.00 - 16.00) lub tel. kom. 506-470-891 

oraz pod adresem mailowym - [email protected]
Cena - 130 zł/50 min. 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ma za zadanie wesprzeć Klientów będących w procesie zmian w swoim życiu. Klient uzyskuje wsparcie w sytuacji trudnej, a następnie bazując na własnych zasobach, wzmacnia się do dalszego samodzielnego działania na rzecz poprawy jakości swojego życia. Terapia to proces, którego czas trwania jest uzależniony od indywidualnych potrzeb Klienta.

Zapraszam osoby będące w procesie zmian w życiu, przeżywające trudności przekraczające ich możliwości poradzenia sobie, poszukujące wsparcia i zrozumienia, a także:

doświadczające poczucia bezsilności i samotności
trudności w budowaniu i podtrzymywaniu relacji
trudności w związkach
wypalenia zawodowego
poszukiwania swojej ścieżki zawodowej
utraty pewności siebie i poczucia własnej wartości
poszukiwania swojej tożsamości i docierania do potrzeb

Iga Król-Łęgowska

Psycholog (Katolicki Uniwersytet Lubelski), certyfikowany terapeuta metody TSR (I i II stopień), asesor metody AC/DC. Moderator peer i action learningu oraz facylitator. Entuzjastka i moderator Design Thinking (metody tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o potrzeby klienta końcowego), którą wykorzystuje do budowania innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach biznesowych. Z zamiłowania trener, promotor dzielenia się wiedzą i pracy na mocnych stronach. W pracy terapeutycznej skupia na wydobyciu zasobów oraz dotarciu do najważniejszych potrzeb i wartości klientów. Podchodzi do terapii holistycznie. W pracy z dziećmi (zarówno terapeutycznie jak i rozwojowo) łączy wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu Integracji sensorycznej (ukończony I stopień). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania narzędzi i rozwiązań rozwojowych, prowadzeniu rozmów rozwojowych i budowaniu planów rozwoju z pracownikami i menadżerami, rozwoju kompetencji menadżerskich, budowaniu i facylitacji zespołów, budowania kultury feedbacku. Certyfikowany konsultant w zakresie biznesowych narzędzi psychometrycznych (PAPI, TTI Success Inside, PsyTech). Prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczne dla najuboższych w Zespole Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Zygmunta w Warszawie. Obecnie pracuje jako HR Business Partner gdzie m.in. dba o rozwój pracowników i menedżerów. Z Fundacją związana od 2017 roku, prowadzi indywidualne spotkania terapeutyczne w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) i rozwojowe (z elementami coachingu) oraz grupy wparcia.
mniej
więcej