Terapia ręki w pracy z dzieckiem

 

Szkolenie skierowane do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Ruch ma duże znaczenie w celowym wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Istnieje potrzeba wpływania na rozwój małej i dużej motoryki. Dbanie o właściwy rozwój fizyczny dziecka ma ogromne znaczenie w procesie nauczania. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją wspomagania rozwoju dziecka.

  • Znaczenie ćwiczeń ruchowych w edukacji dziecka
  • Przyczyny i objawy zaburzeń pracy ręki
  • Ćwiczenia praktyczne

REKOMENDACJE

1 osoba

294,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
- 

2 osoby

247,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
94zł taniej

3 osoby Najlepsza oferta

197,00 PLN za osobę

10 godzin szkolenia
Materiały szkoleniowe 
Sesja pytań i odpowiedzi
291zł taniej 
 
 

Liczba godz. dyd.: 10

 

Termin: 19 października 2019r.

- 10 godz. dyd. (10.00 - 18.00)

Miejsce: Warszawa Bielany, ul. Szepietowska 23

 

Osoby prowadzące:

  • dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

    dr nauk o kulturze fizycznej, psycholog, interwent kryzysowy (studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej), arteterapeuta, certyfikowany tutor, wykładowca, szkoleniowiec, trenerka w obszarze psychoedukacji, instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła dwie uczenie wyższe, a jej podwójne wykształcenie gwarantuje holistyczne podejście do rozwoju człowieka. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń, w tym ponad 150 superwizji grupowych i indywidualnych. Bardzo dobrze sprawdziła się w roli redaktora prowadzącego trzech numerów kwartalnika Meritum: Bezpieczeństwo w szkole, Edukacja dla zdrowia i Kompetencje społeczne (Wyd. MSCDN) oraz poradników Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole i Wychowanie fizyczne w praktyce (Wyd. Raabe). Jest współautorką książki „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym” oraz autorką licznych publikacji dotyczących sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Organizatorka i uczestniczka licznych konferencji i seminariów. Z sukcesem ukończyła szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi w nurcie TSR terapię indywidualną oraz udziela wsparcia indywidualnego i grupowego w obszarze interwencji kryzysowej. Brała udział w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. Ekspert Rady Europy w ramach „Programme Pestalozzi”, promującego kształtowanie postaw, umiejętności i wiedzy w zakresie rozwoju społeczeństw demokratycznych opartych na wartościach takich jak godność, równość, tolerancja. Współpracuje z uczelniami wyższymi, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Specjalizuje się w przeprowadzaniu interwencji kryzysowych w placówkach oświatowych.

mgr Marzena Dżuman

Pedagog specjalny, kierunek – resocjalizacja, oligofrenopedagog, terapeutka pedagogiczna, arteterapeutka. Szkoleniowiec, nauczyciel akademicki APS i UKSW na studiach podyplomowych. Ukończyła warsztaty metodyczne z zakresu: muzykoterapii, wykorzystania dramy i form teatralnych. Autorka licznych publikacji. Od 2012 r. prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne jako wolontariusz w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Józefowie koło Warszawy Trenerka w obszarze wspomagania rozwoju małego dziecka.

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close