przeglądasz

Kategoria: Zrealizowane działania

Strata, myśli samobójcze

W dniach 8 i 15 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt.: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć, dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Psychologowie, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w przypadku pojawienia się myśli samobójczych. Dowiedzieli […]

Read More

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli

W dniach 25 i 26 października oraz w dniu 9 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy spotkania online pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 25 i 26 października, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 9 listopada byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Centrum […]

Read More

ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

Dnia 4 listopada 2021 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniu poruszono również temat tworzenia regulaminów, mówiono o sile konsekwencji i zasadach współpracy z rodzicami. Nauczyciele dowiedzieli się również jak modelować właściwe zachowania społeczne i reagować na trudne emocje. Spotkanie w pełni odpowiedziało […]

Read More

ZESPÓŁ ASPERGERA — ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY

W dniu 20 października oraz w dniach 21 i 28 października 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne spotkania dotyczące Zespołu Aspergera. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 28 października, to 30 osób pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie (I część). Nauczyciele poznali charakterystykę Zespołu Aspergera oraz dobre sposoby na integrację […]

Read More

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 18 i 21 października 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła wykłady i warsztaty dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży, oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Dnia 18 października w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3, a 21 października nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Ząbkach. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji […]

Read More

PORADNIK "PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA"

Specjaliści z Fundacji Wsparcie i Rozwój opracowali w ramach projektu „LIDER W EDUKACJI” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, Poradnik PRZYJAZNA I BEZPIECZNA SZKOŁA. Jest on adresowany do nauczycieli i specjalistów gruzińskich szkół, celem poprawy jakości ich pracy i uczynienia szkoły bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Autorami Poradnika są trenerzy fundacji: dr Katarzyna […]

Read More

Klasa jako grupa

W dniach 27 i 28 września 2021 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Klasa jako grupa”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli się też, w jaki sposób nauczyciel może być […]

Read More

Elementy TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniach 20 i 23 września 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie poprowadziła dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk prezeska, a zarazem trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój. Prowadząca podzieliła się z uczestnikami swoją  wiedzą i doświadczeniem. Nie chodziło oczywiście o przekazanie wiedzy i doświadczenia na temat tego jak prowadzić terapię, ale na pokazaniu odbiorcom, w jaki sposób można jej elementy wykorzystać […]

Read More

LIDER W EDUKACJI – PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniach 28 i 29 sierpnia 2021 roku odbyło się dwudniowe podsumowanie projektu „LIDER W EDUKACJI” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Spotkanie ze względu na obecną sytuację pandemiczną odbyło się w formie online. Pierwszego dnia zorganizowano konferencję z udziałem wszystkich przeszkolonych LIDERÓW W EDUKACJI oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli władz państwowych i mediów. Wykłady podsumowujące […]

Read More
1 2 3 20