przeglądasz

Kategoria: Zrealizowane działania

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 21 i 28 lutego 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania 21 lutego byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. W dniu 28 lutego w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 8 w Krośnie. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali […]

Read More

Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniu 13 lutego 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej z Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju klasy jako grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Dowiedzieli […]

Read More

Jak radzić sobie z prowokacjami uczniowskimi?

Temat „Prowokacyjne zachowania uczniów wobec dorosłych. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak sobie z nimi radzić?" cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. W styczniu Fundacja Wsparcie i Rozwój zorganizowała trzy szkolenia temu poświęcone: dwa online (23, 24 i 31 stycznia) i jedno stacjonarne (9 stycznia). Odbiorcami szkolenia 23 i 24 stycznia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z obszaru całej Polski, kolejne szkolenie […]

Read More

Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych

W dniu 14 stycznia 2023 roku Prezes Fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie na KURSIE KWALIFIKACYJNYM Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ nt. „Ludzie w sytuacjach problemowych i kryzysowych”. Spotkanie dotyczyło rozwiązywania problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przyszli dyrektorzy zdobyli informacje wyjaśniające czym jest sytuacja trudna, a kiedy pojawia się widmo […]

Read More

Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy

W dniu 13 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy szkolenie online pt.: „Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy”. Szkolenie poprowadziła trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk. Na spotkaniu uczestnicy poznali różnicę między sytuacją trudną a kryzysową. Dowiedzieli się, jakie są kryteria diagnozy selekcyjnej i jak zarządzać sytuacją kryzysową w szkole. Poznali konkretne zasady i etapy interwencji kryzysowej oraz sposoby nawiązywania kontaktu z mediami w kwestii sytuacji kryzysowej […]

Read More

Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, […]

Read More

Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai […]

Read More

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 29 listopada 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie stacjonarne dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 302 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Jak wesprzeć osoby dotknięte tymi problemami oraz jak udzielać im pomocy i wsparcia. Szkolenie uwzględniło również ważną rolę […]

Read More

Jak uczyć dzieci krytycznego myślenia

W dniu 29 listopada 2022 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie dzieci krytycznego myślenia jest ważne dla ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Można to robić […]

Read More
1 2 3 25