przeglądasz

Kategoria: Zrealizowane działania

Interwencja wychowawcza i kryzysowa

W dniach 22 listopada i 12 grudnia 2022 roku specjalista fundacji w zakresie interwencji kryzysowej dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła w Szkole Podstawowej w Głoskowie spotkanie z rodzicami i uczniami w zakresie interwencji wychowawczej i kryzysowej. Celem tych zajęć była pomoc uczniom i rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami i problemami, z którymi mogą spotkać się w szkole. Takie działania mogą obejmować różne formy pomocy, takie jak indywidualne lub grupowe rozmowy z uczniem, […]

Read More

Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią

W dniach 8 i 15 oraz 18, a także 23 i 30 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy trzy szkolenia online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai […]

Read More

Praca z klasą jako grupą. Niejawne mechanizmy i procesy grupowe.

W dniach 14 i 22 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenia online dotyczące pracy z klasą jako grupą. Spotkania poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Uczestnikami szkolenia 22 listopada byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Odbiorcami spotkania 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Na szkoleniach uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz […]

Read More

ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 21 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące pracy z dziećmi z ADHD. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie z treści prezentowanych podczas spotkania, uważając je za merytoryczne i profesjonalne. Podawano merytoryczne argumenty, angażowano uczestników do pracy zespołowej. Zdaniem odbiorców szkolenie było bardzo wartościowe, a poruszone zagadnienia pomogą im w pracy […]

Read More

Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych

W dniach 8 i 15 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online nt.: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć, dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy […]

Read More

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 24 października i 7 listopada oraz 14 i 28 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce, a w dniu 28 listopada z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  „SZKOŁA LIDERÓW” w Warszawie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum […]

Read More

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 13 i 20 września oraz w dniach 24 i 25 października 2022 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty online nt. „Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka”. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 24 i 25 października, to ponad 30 osób pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 13 i 20 września byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej […]

Read More

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 18 października 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk, trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z obszaru całej Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 25 osób. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym […]

Read More

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 26 i 27 września 2022 roku przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Szkolenia prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener Fundacji Wsparcie i Rozwój. Podczas szkolenia analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono i ćwiczono […]

Read More
1 2 3 24