przeglądasz

Kategoria: Zrealizowane działania

Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? 

W dniach 27 i 28 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenie, poświęcone prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie. Szkolenie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele poznali główne typy zachowań prowokacyjnych. Odpowiedni dobór reakcji do typu prowokacji pozwala zwiększyć efektywność nauczycielskich oddziaływań. […]

Read More

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniach 21 i 28 kwietnia 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenia online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie 21 kwietnia skierowane było do rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Solarza w Gaci. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy uczestniczący w szkoleniu 21 kwietnia, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Podczas szkolenia nauczyciele poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią […]

Read More

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas V-VIII

W dniach 28 marca i 4 kwietnia 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, czym różni się sytuacja trudna od kryzysowej, co w ich własnym zachowaniu może niepokoić i gdzie szukać pomocy. Podczas warsztatów uczestnicy mogli podzielić się […]

Read More

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 24 i 31 marca 2022 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty dotyczące wspomagania rozwoju dziecka. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją właściwego rozwoju. Podczas szkolenia, w sposób klarowny […]

Read More

Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 14 i 30 marca oraz w dniach 21 i 22 marca 2022 roku przeprowadziliśmy spotkania dotyczące radzenia sobie z prowokacjami uczniowskimi. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 22 marca, to osoby pracujące w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Spotkania były poświęcone rozumieniu i reagowaniu na prowokacyjne zachowania uczniów […]

Read More

Jak sobie radzić z trudnościami w kontaktach z rodzicami

W dniu 19 marca 2022 roku w prywatnym przedszkolu MikiLand w Warszawie odbyło się szkolenie poświęcone budowaniu współpracy przez nauczycielki i nauczycieli z rodzicami dzieci, radzenie sobie z napotykanymi trudnościami i doskonaleniu efektywnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach. Podstawą dla pracy warsztatowej było omówienie zasad skutecznego porozumiewania się, pułapek wzajemnego negatywnego postrzegania oraz drogi krok-po-kroku do podejmowania ustaleń dla dobra dziecka. Szkolenie prowadził psycholog Tomasz Garstka, trener […]

Read More

Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poziom podstawowy

W dniach 10 i 17 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenie online dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani wykorzystaniem w pracy własnej zaproponowanych pomysłów. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Zdaniem uczestników zdobyli oni dużo przydatnych narzędzi i technik do praktycznego zastosowania. Zapoznali […]

Read More

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła kolejne szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Odbiorcami szkolenia byli dyrektorzy, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy z dwóch Szkół Podstawowych (z miejscowości Banie i z miejscowości Lubanowo). Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy […]

Read More

Bezpieczeństwo dziecka z cukrzycą

W dniach 24 lutego i 10 marca 2022 roku przeprowadziliśmy szkolenie online dotyczące bezpieczeństwa dzieci z cukrzycą w szkołach i przedszkolach. Spotkanie poprowadziła dr n. med. Lidia Groele, specjalistka w zakresie diabetologii i pediatrii. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, co to jest cukrzyca i jak się ją diagnozuje. Poznali zasady postępowania w cukrzycy. Dowiedzieli się, co może się zdarzyć u dziecka z cukrzycą oraz poznali aspekty funkcjonowania w szkole i przedszkolu. W opinii uczestników spotkanie było […]

Read More
1 2 3 23