przeglądasz

Kategoria: Zrealizowane działania

Zrzut ekranu 2024 01 14 184824

ADHD, czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

W dniu 13 grudnia 2023 roku przeprowadziliśmy spotkanie online dotyczące dzieci z ADHD. Spotkanie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyziekiewicz. Uczestnicy poznali objawy i charakterystyczne zachowania ucznia z ADHD, dowiedzieli się jednocześnie jak uporządkować otoczenie i określić wyraźnie granice w przestrzeni. Na spotkaniu poruszono również temat tworzenia regulaminów, mówiono o sile konsekwencji i zasadach współpracy z rodzicami. Nauczyciele dowiedzieli się również jak modelować właściwe […]

Read More
image 5

Terapia ręki - wspomaganie rozwoju

W dniach 28 listopada i 5 grudnia 2023 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty "Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka". Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją właściwego rozwoju. Podczas […]

Read More
Krytyczne myslenie

Krytyczne myślenie

W dniu 30 listopada 2023 roku odbyło się zdalne spotkanie osób zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Odbiorcami szkolenie byli przedstawiciele rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Wodyniach. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczenie młodych ludzi krytycznego […]

Read More
ZA

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 8 i 15 listopada oraz 22 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 22 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej we Wronowie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Podczas spotkań nauczyciele […]

Read More
Depresja

Depresja wśród dzieci i młodzieży. Samookaleczenia

W dniu 14 listopada 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania odbiorców. Ich zdaniem mieli […]

Read More
Bajka

Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

W dniu 18 października 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Twórcze i kreatywne metody pracy z bajką oraz baśnią w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej”. Trenerka zaprezentowała nowe, atrakcyjne metody i techniki pracy oparte na fabule bajek i baśni, które rozwijają myślenie, twórczość i kreatywność dzieci. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego warto stosować w pracy z dziećmi baśnie i bajki. Poznali teatrzyk obrazkowy Kamishibai i inne aktywności inspirowane bajką. Szkolenie zostało entuzjastycznie […]

Read More
Szkolenie Grupa

Jak z grupy zrobić współpracujący zespół

W dniu 26 września 2023 roku przeprowadziliśmy szkolenie online na temat „Jak z grupy zrobić współpracujący zespół. Rozpoznaj niejawne mechanizmy i procesy grupowe”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem i proponowanymi rozwiązaniami. Na szkoleniu uczestnicy poznali naukową argumentację przeciw popularnemu mitowi uniwersalnych faz rozwoju grupy i zgłębili rzeczywiste procesy w niej zachodzące. Szkolenie pozwoliło uczestnikom zrozumieć […]

Read More
Autyzm

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 13 i 20 marca oraz 24 kwietnia i 8 maja 2023 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniach 24 kwietnia i 8 maja byli przedstawiciele Rad Pedagogicznych z dwóch szkół z Gminy Mirzec (Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym i Szkoły Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Gadce). […]

Read More
Depresja i samookaleczenia

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniach 18 i 25 kwietnia 2023 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dotyczące depresji oraz samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. W dniu 18 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z obszaru całej Polski. Spotkanie dnia 25 kwietnia było skierowane do Rad Pedagogicznych szkół z Gminy Gizałki. Podczas szkoleń nauczyciele dowiedzieli się, jakie mogą być przyczyny i jak reagować podczas pojawienia się samookaleczeń. Poznali objawy depresji […]

Read More
1 2 3 26