27 marca 2019
Twoje dziecko online – warsztaty dla rodziców

Dnia 27 marca 2019r. odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Łazach pod nazwą: „Twoje dziecko online — charakterystyka zagrożeń z uwzględnieniem uzależnienia od Internetu". Warsztaty poprowadził Pan Piotr Deputowski. Po spotkaniu rodzice mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych. Uczestnicy szkolenia wskazali na wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji. 

Czytaj dalej
14 marca 2019
Elementy TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 14 marca 2019 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Uczestnicy szkolenia byli zainteresowani wykorzystaniem w pracy własnej zaproponowanych narzędzi i pomysłów. Zdobytą wiedzę nauczyciele, psychologowie i wychowawcy będą mogli wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Uczestnicy zdobyli nowe narzędzie do pracy i poznali konkretne rozwiązania. Zapoznali się również z ciekawym podejściem do rozwiązywania […]

Czytaj dalej
9 marca 2019
Terapia ręki

Dnia 9 marca 2019r. dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją wspomagania rozwoju dziecka. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło […]

Czytaj dalej
7 marca 2019
Zespół Aspergera – sprawdzone strategie postępowania

W dniu 7 marca 2019r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, kolejne szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Szkolenie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Zwrócono również uwagę na wysokie kompetencje i profesjonalizm osoby prowadzącej. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność szkolenia w planowaniu i organizacji własnej pracy.

Czytaj dalej
21 lutego 2019
ADHD czyli „żywe srebro” lub „samochód bez hamulców”

Dnia 21 lutego przeprowadziliśmy spotkanie dotyczące dzieci z ADHD. Szkolenie odbyło się w zaprzyjaźnionej instytucji - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Pyzikiewicz. Uczestnicy zwrócili uwagę na interesujący sposób przekazania rzetelnej wiedzy, uporządkowane treści szkolenia i dużo praktycznych rozwiązań do pracy z dziećmi z ADHD. Szkolenie dostarczyło nowych inspiracji do dalszej pracy i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Spotkanie w pełni odpowiedziało […]

Czytaj dalej
21 lutego 2019
Wychowywać to kochać i wymagać

W dniu 21 lutego 2019 r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie warsztaty z rodzicami „Wychowywać to kochać i wymagać”. Rodzice dowiedzieli się o naśladownictwie, identyfikacji i modelowaniu, jak również o tym, że przeceniamy stosowanie kar i nagród, a nie doceniamy znaczenia przykładu. Wychowywanie przez przykład  to również wychowywanie samego siebie, to nieustanne uświadamianie sobie, czego „będąc sobą” uczymy nasze dzieci (Stypułkowska J., Problemy […]

Czytaj dalej
16 lutego 2019
Strata i myśli samobójcze

W dniu 16 lutego 2019r. przeprowadziliśmy szkolenie nt: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia poprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Uczestnicy poznali reakcje dzieci i młodzieży na śmierć,  dowiedzieli się jak prowadzić rozmowę w przypadku straty i jak pomóc przejść przez proces żałoby. Nauczyciele poznali najważniejsze strategie zapobiegania samobójstwom i podstawowe zasady prowadzenia rozmowy w przypadku pojawienia […]

Czytaj dalej
6 lutego 2019
Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic

Dnia 6 lutego 2019r. zorganizowaliśmy również w Meridian International Schools przy ul. Gładkiej 31, szkolenie nt: „Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli – Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? ”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Przedstawiono sposoby radzenia sobie z trudnymi dla nauczyciela zachowaniami uczniów z możliwością […]

Czytaj dalej
4 lutego 2019
Techniki uczenia się, metody nauczania. Fakty i mity, czyli co działa, a co nie?

Dnia 4 lutego 2019r. zorganizowaliśmy w Meridian International Schools przy ul. Gładkiej 31, szkolenie nt: „Techniki uczenia się, metody nauczania. Fakty i mity, czyli co działa, a co nie”. Spotkanie poprowadził trener Fundacji Wsparcie i Rozwój, Tomasz Garstka.

Czytaj dalej