19 października 2019
Terapia ręki – wspomaganie rozwoju

Dnia 19 października 2019r. dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo propozycji ćwiczeń ruchowych oraz manualnych, przy użyciu ciekawych i dostępnych materiałów. Zajęcia według uczestników poszerzyły […]

Czytaj dalej
17 października 2019
Elementy TSR

W dniu 17 października 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z nauczycielami dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia. Uczestniczki oceniły bardzo wysoko odbyte spotkanie, profesjonalne przygotowanie i prowadzenie Zwrócono uwagę na uzyskanie wielu cennych informacji przekazanych […]

Czytaj dalej
3 października 2019
Stosowanie efektywne komunikacji

Dnia 3 października 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie rady pedagogicznej nt: „Stosowanie efektywne komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnej relacji” w Zespole Szkół “Elektryk” w  Słupsku. Nauczyciele wysoko ocenili spotkanie, zwrócono uwagę na jego dynamikę, otrzymane treści i prowadzącą, która postarała się o przyjazną, sprzyjającą atmosferę. Szkolenie według uczestników było prowadzone ciekawie, rzeczowo i w dobrym tempie. Zwrócono uwagę na wysoką wartości merytoryczną […]

Czytaj dalej
21 września 2019
Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy w przedszkolu.

W dniu 21 września 2019r. przeprowadziliśmy w Niepublicznym Przedszkolu „Świat Bajek” w Józefosławiu szkolenie dot. Zespołu Aspergera. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Czytaj dalej
21 września 2019
Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy

Bardzo profesjonalne prowadzenie szkolenia.

Czytaj dalej
19 września 2019
Komunikacja sprzyjająca budowaniu relacji w zespole i pracy z klientem

Dnia 19 września 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z klientem biznesowym dot. budowania dobrych relacji w zespole i zasad współpracy z klientem. Podczas szkolenia uczestnicy poznali zasady właściwej komunikacji, bariery komunikacyjne, schemat informacji zwrotnej i efektywne techniki komunikacji interpersonalnej. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, a zdobyte informacje zostaną ich zdaniem wykorzystane w pracy zawodowej, ale również w życiu osobistym.

Czytaj dalej
30 maja 2019
Strata, myśli samobójcze

30 maja 2019r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie, na temat „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Zajęcia przeprowadzone były w małej grupie i miały charakter czysto praktyczny. Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych umiejętności. Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników tak pod względem merytorycznym, jak i dynamiki prowadzenia spotkania. Zwrócono uwagę […]

Czytaj dalej
15 maja 2019
Prowokacje uczniowskie – Jak sobie z nimi radzić?

W dniach 15 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie i 16 maja 2019 roku w siedzibie Fundacji Wsparcie i Rozwój przy ul. Makuszyńskiego, przeprowadziliśmy szkolenia pt. Prowokacyjne zachowania uczniów i uczennic wobec nauczycielek i nauczycieli. Jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować? Podczas szkoleń analizowano przejawy różnych typów prowokacji oraz ich funkcje. W oparciu o przykłady z praktyki scharakteryzowano destrukcyjne sposoby reagowania na prowokacje, jak również omówiono […]

Czytaj dalej
27 marca 2019
Trening Umiejętności Społecznych cz. I

Dnia 27 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Piasecznie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. W czasie spotkania słuchaczom przybliżono charakterystykę społecznych umiejętności dzieci i młodzieży przejawiających trudności w budowaniu relacji. Omówiono planowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie społecznych kompetencji oraz wybrane metody do wypracowania strategii i postępowania w budowaniu społecznych umiejętności […]

Czytaj dalej