hello world!
Published: 2 grudnia 2021

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole

W dniach 17 listopada i 2 grudnia 2021 roku odbyło się szkolenie poświęcone zapobieganiu agresji i przemocy w szkole i interwencji w przypadku ich występowania. Szkolenie skierowane było do nauczycielek i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 z miejscowości Sławno. Osoby uczestniczące w szkoleniu mogły poznać funkcjonalne podejście do źródeł agresji, a także informacje o formach przemocy, które nie zawsze są dostrzegane lub trafnie rozpoznawane przez grono pedagogiczne. Przedstawiono poparte dowodami efektywności metody profilaktyki i wczesnej interwencji. Szczególne miejsce zajęła kwestia rozmów z rodzicami dzieci i młodzieży, którzy nie dostrzegają agresji swoich dzieci. W opinii nauczycieli szkolenie było bardzo ciekawe i merytoryczne, duża pomoc, wiele ciekawych rozwiązań. Zwrócono uwagę na wysokie kompetencje prowadzącego. Rzetelna wiedza poparta najnowszymi badaniami i realiami. Spotkanie pomogło uczestnikom w lepszym rozumieniu funkcjonowania ucznia podczas działań agresywnych i sposobom ich zapobiegania. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „W pracy z uczniami pojawia się wiele trudnych sytuacji związanych z agresją i przemocą, w czasie szkolenia otrzymałam praktyczną receptę jak sobie radzić z tymi sytuacjami”, „Przekazane informacje pozwolą mi odpowiednio rozpoznać problemy agresji i odpowiednio na nie reagować”, „Bardzo użyteczne, wykorzystam przedstawione treści w swojej pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowanej do uczniów i rodziców”, „Wiele użytecznych treści, które będę mogła wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwiązywaniu konfliktów między nimi... Pracuję również z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i usłyszałam wiele cennych informacji, które ułatwią mi pracę z moimi podopiecznymi”. Podsumowując,  szkolenie było ciekawe, zgodne z potrzebami nauczycieli i w związku z tym zostało wysoko ocenione.

Dodaj komentarz