hello world!
Published: 16 grudnia 2021

Warsztaty z dziećmi z klas I-III

W dniach 2, 9 i 16 grudnia trenerka fundacji dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła cykl zajęć z uczniami z klas I-III z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. Spotkania dotyczyły trzech obszarów tematycznych. Pierwszy z nich wiązał się z komunikacją i zasadami budowania dobrych relacji, drugi z identyfikowaniem mocnych stron/zasobów, a trzeci z umiejętnością radzenia sobie z trudnymi emocjami. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Dodaj komentarz