hello world!
Published: 29 listopada 2021

Prowokacje uczniowskie, jak sobie z nimi radzić

W dniu 29 listopada 2021 roku odbyło się szkolenie dla grona pedagogicznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli. Spotkanie poświęcono prowokacyjnym zachowaniom uczniów i uczennic wobec dorosłych. Największe zainteresowanie wzbudziły informację związane z rolą, dynamiką i motywacją do prowokowania impulsywnego, czyli wbrew tradycyjnemu rozumieniu prowokacji, jako działania zawsze przemyślanego dla wywołania określonej reakcji. Za bardzo pożyteczne uznano wskazanie tego, jak dobierać oddziaływania w zależności od funkcji prowokacyjnego zachowania. Nauczyciele otrzymali wiele cennych wskazówek jak nie dać się sprowokować i co zrobić w takich sytuacjach. Zdobyli ich zdaniem merytoryczną wiedzę na bardzo wysokim poziomie i praktyczne wskazówki do pracy. Szkolenie pokazało możliwości rozwiązywania sytuacji prowokacyjnych w różny sposób, z uwzględnianiem reakcji drugiej strony. Spotkanie zostało ocenione wysoko, gdyż było konkretną podpowiedzią jak postępować. Przedstawione treści zdaniem nauczycieli pomogą mi inaczej spojrzeć na prowokacje uczniów oraz im przeciwdziałać.

Dodaj komentarz