hello world!
Published: 14 grudnia 2021

Jak uczyć dzieci i młodzież krytycznego myślenia?

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne spotkanie grupy nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych tematyką krytycznego myślenia w edukacji. Spotkanie miało charakter seminaryjno-dyskusyjny. Prowadzący spotkanie psycholog Tomasz Garstka, trener fundacji przedstawił sposoby rozumienia terminu krytyczne myślenie, jego fundamenty, zasady i pytania pomocnicze, które umożliwiają jego aplikację w nauczaniu. Uczestniczki pracowały nad konkretnymi sposobami wdrażania krytycznego myślenia podczas lekcji i dzieliły się interesującymi i pożytecznymi praktycznymi rozwiązaniami. W opinii nauczycieli szkolenie było bardzo użyteczne, a prowadzący biegły w poruszanej tematyce. Uczestnicy znacznie pogłębili wiedzę, a otrzymane wskazówki wykorzystają w pracy i w ich życiu prywatnym. Przykładowe wypowiedzi świadczące o tym, że szkolenie zainspirowało do wprowadzenia zmian prowadzących do samorozwoju: „Zaczynam od siebie, by móc zaszczepiać krytyczne myślenie u dzieci, młodzieży”, „Cieszę się, że mogłam rozpocząć swoją przygodę z krytycznym myśleniem”.

Dodaj komentarz