hello world!
Published: 2 grudnia 2021

Depresja i samookaleczenia wśród dzieci i młodzieży

W dniu 2 grudnia 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła wykład dla rodziców z Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie dotyczący depresji i samookaleczeń. Rodzice poznali objawy depresji u dzieci i młodzieży oraz dowiedzieli się, czym różnią się te objawy od objawów depresji u dorosłych. Przeanalizowano mity dotyczące depresji. Prześledzono jednocześnie źródła samookaleczeń i sposoby postępowania/reagowania. W dalszej części uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak powinna wyglądać profilaktyka i jakie działania można/należy podjąć w domu. Bardzo mocno zwrócono uwagę na właściwą komunikację i szacunek, akceptację i umiejętność bycia wsparciem. Zdaniem rodziców każda informacja była pomocna, a podane przykłady i wskazówki bardzo konkretne. Spotkanie było ocenione jako jasne, konkretne, zawierające dużo merytorycznych treści.

Dodaj komentarz