hello world!
Published: 13 lutego 2017

Zespół Aspergera

W dniu 9 lutego 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli dotyczące spotkania: „Szkolenie poprowadził kompetentny praktyk, który prezentował sprawdzone strategie”, „Dużo konkretów, dużo przykładów „z życia”, „Bardzo doświadczony prowadzący, dzielący się doświadczeniem”, „Poznałam konkretne sposoby rozwiązania przykładowych problemów”, „Dzięki zdobytym podczas szkolenia informacjom mogę zapobiegać pewnym rzeczom, będę się czuła bezpieczniejsza w kontaktach z dzieckiem z Zespołem Aspergera”, „Uzyskałam dużo wskazówek do postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera”, „Na szkoleniu podano konkretne przykłady, schematy w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera”, „Ogromna wiedza i wskazówki do praktycznego wykorzystania”, „Poznane strategie będą przydatne nie tylko w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera, ale także w relacjach międzyludzkich”.

Dodaj komentarz