hello world!
Published: 11 listopada 2019

Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy w przedszkolu

W dniu 7 listopada 2019r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Nauczyciele pozyskali konkretne pomysły i dużo przydatnych przykładów oraz mieli możliwość zadawania licznych pytań. Szkolenie miało wysoka wartość merytoryczną w związku z dużą wiedzą i doświadczeniem prowadzącej.  

Dodaj komentarz