hello world!
Published: 8 marca 2021

ZESPÓŁ ASPERGERA - ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY (SZKOŁA PODSTAWOWA)

W dniach 1 i 8 marca 2021 roku trener fundacji Anna Pyzikiewicz poprowadziła szkolenie online dotyczące Zespołu Aspergera. Spotkanie skierowane było do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy poznali charakterystykę Zespołu Aspergera (trudności w kontaktach społecznych, problemy edukacyjne, swoistość spostrzegania), dowiedzieli się jak przygotować miejsce pracy i planować lekcje, poznali skuteczne strategie pracy. Nauczyciele wysoko ocenili przydatność przedstawionych treści, szkolenie spełniło ich oczekiwania. Zwrócili uwagę na bardzo klarownie przekazane informacje i cenne wskazówki do dalszej pracy, trafne i merytoryczne przykłady. Informacje uzyskane podczas szkolenia pozwolą mi właściwie reagować na zachowania ucznia z zespołem Aspergera. Uczestnicy szkolenia zwrócili uwagę na dobry dobór treści, łatwy i komunikatywny przekaz oraz na bardzo ciekawe treści i wskazówki do dalszej pracy dydaktycznej. Polecają szkolenie osobom, praktykom, którzy pragną pogłębiać wiedzę i umiejętności.

Dodaj komentarz