hello world!
Published: 26 marca 2021

ZESPÓŁ ASPERGERA - ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY (SZKOŁA PODSTAWOWA)

W dniach 22 i 24 marca oraz 26 i 28 kwietnia przeprowadziliśmy kolejne spotkania z nauczycielami dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenia zostały zorganizowane w odpowiedzi i na prośbę licznych zainteresowanych. Uczestnicy poznali charakterystykę Zespołu Aspergera oraz dobre sposoby na integrację ucznia z Zespołem Aspergera w grupie rówieśniczej. Przeanalizowali zachowania trudne, dowiedzieli się jak sobie z nimi poradzić oraz jak pracować z dziećmi nad rozpoznawaniem i nazywaniem emocji swoich i innych.

Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Uczestnicy zdobyli dużo ciekawych i ważnych informacji, potrzebnych do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Ich zdaniem przekaz był rzetelny i jasny. Uzyskane wiadomości pomogły im usystematyzować dotychczasową wiedzę. Zwrócili uwagę na to, że szkolenie było konkretne, prowadzone przez praktyka oraz świetne pod względem merytorycznym. Zdaniem uczestników na docenienie zasługuje fakt odnoszenia się do konkretnych sytuacji, które miały miejsce w codzienności. Osoba prowadziła szkolenie kompetentnie i podawała sporo przykładów praktycznych ze swojej pracy. Bardzo ciekawe spostrzeżenia, kwintesencja wiedzy i metod pracy z uczniem z Zespołem Aspergera.

Dodaj komentarz