hello world!
Published: 26 maja 2021

ZESPÓŁ ASPERGERA – ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY (PRZEDSZKOLE)

W dniach 24 i 26 maja 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne szkolenie online dotyczące Zespołu Aspergera, ale tym razem skierowane do nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność szkolenia w planowaniu i organizacji własnej pracy. Ich zdaniem przekazywana wiedza poparta była doświadczeniami prowadzącej, co znacznie wzmacniało przekaz. Zaproponowano dużo strategii, które mogą być wykorzystane w pracy nauczyciela. W uczestnikach pozostał niedosyt i chęć zdobycia większej ilości informacji na ten temat. Zwrócono uwagę na interesującą prezentację prowadzoną w formie dialogu, jak również na wysokie kompetencje osoby prowadzącej. Podsumowaniem opinii na temat spotkania może być wypowiedź jednej z uczestniczek – „To moje pierwsze spotkanie o tej tematyce, bałam się, że będzie wiele trudnych niezrozumiałych dla mnie treści, tymczasem jestem pozytywnie zaskoczona, dzięki wielu praktycznym przykładom dobrze zrozumiałam przekazywane treści, wiele z nich nawet zastosuję w swojej pracy. Bardzo miła atmosfera, serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło być uczestnikiem tego szkolenia”.

Dodaj komentarz