hello world!
Published: 28 października 2021

ZESPÓŁ ASPERGERA — ROZPOZNAWANIE POTRZEB I PLANOWANIE PRACY

W dniu 20 października oraz w dniach 21 i 28 października 2021 roku przeprowadziliśmy kolejne spotkania dotyczące Zespołu Aspergera. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu online w dniach 21 i 28 października, to 30 osób pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania dnia 20 października byli przedstawiciele rady pedagogicznej z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie (I część). Nauczyciele poznali charakterystykę Zespołu Aspergera oraz dobre sposoby na integrację ucznia z Zespołem Aspergera w grupie rówieśniczej. Przeanalizowali zachowania trudne, dowiedzieli się jak sobie z nimi poradzić oraz jak pracować z dziećmi nad rozpoznawaniem i nazywaniem emocji swoich i innych. Uwzględniono charakterystykę pracy w szkole zawodowej. Zdaniem uczestników szkolenie było merytoryczne, poprowadzone profesjonalnie, w miłej atmosferze. Prowadząca, z wysoko ocenionymi kompetencjami, poprowadziła spotkanie w sposób jasny i zrozumiały. Nauczyciele dzięki zdobytej wiedzy, dowiedzieli się, w jakim kierunku podążać w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Uzyskali mnóstwo ciekawych praktycznych wskazówek oraz porad. Podsumowując ewaluację szkoleń, można wywnioskować, że zostały one bardzo wysoko ocenione.

Dodaj komentarz