hello world!
Published: 7 grudnia 2017

Zespół Aspergera - rozpoznawanie i planowanie pracy

W dniu 7 grudnia 2017r. przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli dotyczące spotkania: „Szkolenie bardzo przydatne w pracy”, „Super ćwiczenia praktyczne”, „Ciekawe przykłady i ćwiczenia”, „Będę lepiej przygotowana merytorycznie do rozmowy z rodzicem”, „Będę mogła lepiej pomóc dzieciom”, „Ciekawe przykłady zajęć do wykorzystania z dziećmi”, „Informacje ze szkolenia pomogą mi w pracy z dzieckiem”, „Bardzo użyteczne szkolenie z praktykiem”, „Nowe techniki i metody pracy”, „Przeprowadzę lekcję w grupie wprowadzając poznane metody”.

Dodaj komentarz