hello world!
Published: 16 maja 2017

Zespół Aspergera

W dniu 27 kwietnia 2017r. przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem, szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera. Podczas spotkania nauczyciele poznali wiele praktycznych rozwiązań i strategii dotyczących zasad i organizacji pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Szkolenie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Poznane treści będą mogły być wykorzystane w pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Zwrócono również uwagę na wysokie kompetencje i profesjonalizm osoby prowadzącej. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność szkolenia w planowaniu i organizacji własnej pracy.

Dodaj komentarz