hello world!
Published: 9 kwietnia 2017

Zapobieganie i wczesna interwencja

3 kwietnia 2017r. mieliśmy możliwość przeprowadzenia w Szkole Podstawowej w Mławie szkolenia dotyczącego zapobiegania i wczesnej interwencji w pracy z grupą szkolną. Szkolenie dało możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności.  W obecnych czasach praca z zespołem klasowym jest coraz większym wyzwaniem, wymaga od nauczyciela działań popartych konkretną wiedzą, a nie tylko intuicją. Szkolenie dało możliwość poszerzenia wiedzy i pokazało rozwiązania konkretnych problemów. Spotkanie, zdaniem nauczycieli, poprowadziła osoba kompetentna, która przekazała wiele przydatnych, konkretnych, możliwych do wykorzystania w pracy informacji. Uczestnicy zdobyli umiejętność radzenia sobie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Treści przekazane podczas szkolenia wpłyną na poprawę skuteczności działań wychowawczych oraz podwyższą jakość pracy szkoły poprzez stosowanie wskazanych metod i form pracy. Wpłynie to również na poprawę relacji międzyludzkich.

Dodaj komentarz