hello world!
Published: 25 maja 2022

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 16 i 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Spotkanie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Nauczyciele uznali szkolenia za bardzo ciekawe, wartościowe i bardzo przydatne. Praktyczne, bogate w liczne przykłady, adekwatne dla potrzeb pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. Prowadząca będąca praktykiem przekazała dużo informacji na temat tego, jak postrzegają świat osoby ze spectrum autyzmu oraz jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Szkolenie zostało przygotowane pod kątem wcześniej ustalonych oczekiwań, aktywizowano uczestników, a treści przekazane zostały w sposób konkretny i przejrzysty. Zwrócono uwagę na duże doświadczenie prowadzącej.

Dodaj komentarz

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.