hello world!
Published: 25 maja 2022

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 16 i 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. Odbiorcami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (dawniej Zespół Aspergera). Spotkanie uporządkowało wiedzę, udoskonaliło umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pozwoliło lepiej zrozumieć zachowania dzieci. Nauczyciele uznali szkolenia za bardzo ciekawe, wartościowe i bardzo przydatne. Praktyczne, bogate w liczne przykłady, adekwatne dla potrzeb pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. Prowadząca będąca praktykiem przekazała dużo informacji na temat tego, jak postrzegają świat osoby ze spectrum autyzmu oraz jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami. Szkolenie zostało przygotowane pod kątem wcześniej ustalonych oczekiwań, aktywizowano uczestników, a treści przekazane zostały w sposób konkretny i przejrzysty. Zwrócono uwagę na duże doświadczenie prowadzącej.

Dodaj komentarz