hello world!
Published: 14 listopada 2022

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

W dniach 24 października i 7 listopada oraz 14 i 28 listopada 2022 roku przeprowadziliśmy dwa szkolenia online dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odbiorcami pierwszego spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i psychologowie z obszaru całej Polski. Uczestnikami spotkania w dniu 14 listopada byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Gadce, a w dniu 28 listopada z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  „SZKOŁA LIDERÓW” w Warszawie. Szkolenia dotyczyły zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i bez upośledzenia funkcjonalnego języka (w starej klasyfikacji Zespół Aspergera).

Podsumowując, szkolenie było bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Wiele przekazanych treści zostało uznane za przydatne i będzie wykorzystywane w ich pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uczestnicy cenili sobie również wymianę doświadczeń oraz praktyczne przykłady z doświadczenia profesjonalistki. Prowadząca szkolenie była odpowiednio przygotowana, a przedstawione treści były przekazywane jasno i zrozumiale. Szkolenie zaspokoiło oczekiwania uczestników, ćwiczenia były ciekawe, a wymiana doświadczeń była uważana za bezcenną. Dzięki treściom usłyszanym podczas szkolenia uczestnicy zdobyli szerszą wiedzę na temat planowania i sposobu pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co jest niezbędne w ich pracy. W opinii odbiorców szkolenie w wysokim stopniu spełniło ich oczekiwania.

Dodaj komentarz