hello world!
Published: 18 listopada 2021

Wykład dla rodziców – Elementy TSR w pracy z dzieckiem

W dniu 18 listopada 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła wykład online dla rodziców dotyczący zastosowania w ich działaniach wychowawczych narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Odbiorcami spotkania byli rodzice uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Przystań Montessori”. Podczas wykładu prowadząca zaproponowała wiele sprawdzonych narzędzi i możliwych sposobów ich zastosowania w codziennej pracy z dzieckiem. Rodziców mocno zainteresował ten rodzaj podejścia do planowanych działań i z dużym entuzjazmem przyjęli proponowane rozwiązania. Oczywiście podczas spotkania mocno zaakcentowano założenia centralne TSR, a mianowicie:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Spotkanie, zdaniem rodziców, w pełni spełniło ich oczekiwania.

Dodaj komentarz