hello world!
Published: 21 lutego 2019

Wychowywać to kochać i wymagać

W dniu 21 lutego 2019 r. dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie warsztaty z rodzicami „Wychowywać to kochać i wymagać”. Rodzice dowiedzieli się o naśladownictwie, identyfikacji i modelowaniu, jak również o tym, że przeceniamy stosowanie kar i nagród, a nie doceniamy znaczenia przykładu. Wychowywanie przez przykład  to również wychowywanie samego siebie, to nieustanne uświadamianie sobie, czego „będąc sobą” uczymy nasze dzieci (Stypułkowska J., Problemy rozwoju i wychowania, Wyd. MEDIUM, Warszawa 2004).

Dodaj komentarz