hello world!
Published: 21 grudnia 2016

Współpraca z rodzicami

W dniu 12 grudnia przeprowadziliśmy w Pedagogicznej Bibliotece wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, szkolenie dotyczące budowania przez szkołę współpracy z rodzicami uczniów. Analizowane były żywe potrzeby 3 głównych grup społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz postawy (konstruktywne i niekonstruktywne) jakie może przyjmować nauczyciel w kontakcie z rodzicami uczniów. Dyskutowano warunki efektywnej współpracy. Szkolenie koncentrowało się na aspekcie psychologicznym, lecz zainteresowanie osób uczestniczących budziły również aspekty instytucjonalne i prawne budowania współpracy. Szkolenie dało uczestnikom możliwość poszerzenia dotychczasowych zasobów i nabycia nowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Lepsze prowadzenie spotkań z rodzicami”, „Szkolenie bardzo użyteczne”, „Zdobycie ważnych umiejętności, ponieważ nigdy nie wiemy z jakimi rodzicami będziemy współpracować”, „Uważam problem braku współpracy szkoły z rodzicami za podstawowy”, „Poprawa współpracy z rodzicami”.

Dodaj komentarz