hello world!
Published: 25 lutego 2021

Współpraca z rodzicami cz. I

Dnia 25 lutego 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła I część szkolenia Jak budować efektywną współpracę z rodzicami? Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze? Odbiorcami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie (gmina Nowy Targ). W tej części szkolenie dotyczyło głównie budowania współpracy z rodzicami. Uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega dobra współpraca i jakie muszą być spełnione warunki, żeby była ona efektywna dla wszystkich zainteresowanych, uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Omówiono zasady komunikacji, jej schemat i wpływ szumu informacyjnego na przekazywany komunikat. Nauczyciele zgodzili się z tym, że przyczynami zakłóceń komunikacji mogą być: cechy osób przekazujących i odbierających komunikat; różnice językowe; różnice w postrzeganiu zjawisk, cech i ludzi; brak niezbędnych umiejętności komunikacyjnych, a także czynniki związane z niewłaściwym miejscem i czasem przekazania komunikatu.

Dodaj komentarz