hello world!
Published: 29 kwietnia 2021

Współpraca z rodzicami cz. II

Dnia 29 kwietnia 2021 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła II część szkolenia nt.: Jak budować efektywną współpracę z rodzicami? Jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze? Odbiorcami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie (gmina Nowy Targ). Uczestnicy poznali bariery komunikacyjne oraz ogólne zasady spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami.

W dalszej części spotkania poprowadzono wykład dla rodziców „Wychowywać to kochać i stawiać granice”. Zdaniem rodziców wykład dostarczył wiele cennych wskazówek, które pomogą im w ich działaniach wychowawczych.

Dodaj komentarz