hello world!
Published: 23 października 2019

Współpraca z rodzicami

Dnia 23 października podczas drugiego dnia Seminarium dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztat dla dyrektorów i nauczycieli nt: Współpraca z rodzicami – jak budować dobre relacje z rodzicami uczniów i zachęcać ich do angażowania się w życie szkoły? W jaki sposób budować dialog w sytuacjach trudnych i unikać konfliktów? Uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dobra współpraca z rodzicami, jak komunikować się i w jaki sposób nawiązywać pozytywne relacje, służące dobru ucznia.

Dodaj komentarz