hello world!
Published: 4 grudnia 2019

Współpraca z Gruzją

W 2019 roku Trener Fundacji Wsparcie i Rozwój był z wizytą w Gruzji i dokonał oceny potrzeb tamtejszego środowiska edukacyjnego w trakcie prowadzonych szkoleń dla nauczycieli. Nawiązał kontakty z organizacjami pozarządowymi i dokonał oceny potencjalnych partnerów pod kątem ich zainteresowania współpracą oraz pod kątem ich potencjału replikacji know-how wskazując na Fundację Wsparcie i Rozwój jako najbardziej odpowiednią. Pod koniec 2019 roku przedstawiciele gruzińskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w Study Tour to Poland, w którego trakcie doszło dnia 4 grudnia do spotkania w Warszawie w siedzibie Fundacji Edukacja Dla Demokracji z różnymi organizacjami działającymi na terenie Polski, w tym z Fundacją Wsparcie i Rozwój. Po zapoznaniu się z ofertą Fundacji i zasobami w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w tematyce rozwoju osobistego, wyszli z inicjatywą nawiązania współpracy i podjęcia działań projektowych. Dodatkowo w czasie spotkania Prezeska Zarządu Fundacji Wsparcie i Rozwój przeprowadziła pilotażowe warsztaty poświęcone m.in. zagadnieniom rozwoju osobistego nauczycieli, które spotkały się z dużą aprobatą ze strony przyszłych partnerów w projekcie i potwierdziły potrzebę podjęcia wspólnego kierunku działań.

Dodaj komentarz