hello world!
Published: 1 lipca 2020

Współczesny nauczyciel, jaki powinien być? Stosowanie efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Budowanie pozytywnych relacji

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2020 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie z grupą nauczycieli ze szkoły prowadzonej przez Fundację Edukacji I Kultury Im. Marii Montessori, szkolenie odbyło się w ośrodku szkoleniowym Lipowy Przylądek. Spotkanie dotyczyło postawy, jaką powinien reprezentować każdy nauczyciel. Szczegółowo omówiono treści dotyczące stosowania efektywnej komunikacji i konstruktywnej informacji zwrotnej. Przytoczono zasady budowania pozytywnych relacji. Nauczyciele uznali, że szkolenie było bardzo wyczerpujące pod względem treści i poprowadzone w bardzo ciekawy sposób w atmosferze życzliwości i akceptacji. Zwrócono uwagę na dużą wartość merytoryczną spotkania, inspirujące ćwiczenia budujące integrację oraz trafne i rzetelne przygotowanie prowadzącej.

Dodaj komentarz