hello world!
Published: 9 stycznia 2016

WF na zdrowie

11 grudnia 2015r. członkini naszego Zespołu Ekspertów wygłosiła wykład dotyczący realizacji edukacji zdrowotnej w szkole podczas Konferencji zorganizowanej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie. Zwrócono uwagę na to, że w ostatnich latach znacznie spadła aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, a rosnąca wciąż liczba uczniów zwolnionych z w-f stanowi obecnie poważny problem. Wykład „WF na zdrowie” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Podczas prelekcji przeanalizowano podstawy prawne realizacji edukacji zdrowotnej w szkole i zaproponowano zgodne z przepisami sposoby jej realizacji. Konferencja była znaczącym wydarzeniem dla nauczycieli wychowania fizycznego w aspekcie ich rozwoju zawodowego.

Dodaj komentarz