hello world!
Published: 19 grudnia 2017

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dnia 19 grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy szkolenie w Centrum Opiekuńczo-Edukacyjnym w Małkini Górnej pt.: „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Wstępna obserwacja dziecka pod kątem autyzmu”. W zakres szkolenia weszły takie elementy jak: neuropsychologiczne podstawy rozwoju, wczesna diagnoza dziecka w wieku 1-6 lat z uwzględnieniem zagrożenia autyzmem oraz ćwiczenia wspierające rozwój dziecka w obszarach: motoryki dużej i małej, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, pamięci oraz rozwoju emocjonalno-społecznego. Uczestniczki szkolenia uznały wysoką użyteczność szkolenia, dającego  możliwość poznania nowych oraz poszerzenia dotychczasowych zasobów wiadomości i umiejętności. Podczas szkolenia pojawiło się dużo ciekawych i ważnych informacji oraz propozycji zajęć. Szkolenie zwróciło uwagę na istotne aspekty wspomagania dzieci w wieku żłobkowym i dało odpowiedzi na trudne pytania. Spotkanie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestniczek.

Dodaj komentarz