hello world!
Published: 4 kwietnia 2022

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z klas V-VIII

W dniach 28 marca i 4 kwietnia 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i kryzysowymi. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się, czym różni się sytuacja trudna od kryzysowej, co w ich własnym zachowaniu może niepokoić i gdzie szukać pomocy. Podczas warsztatów uczestnicy mogli podzielić się swoimi sprawdzonymi sposobami radzenia sobie z trudnościami i jednocześnie poznać nowe, sprawdzone metody. Uczniowie z otwartością dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pozytywnie reagowali na przekazywane propozycje/rozwiązania. Treści przekazywane podczas warsztatów spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców.

Dodaj komentarz