hello world!
Published: 5 maja 2022

Warsztaty dla dzieci

W dniu 5 maja 2022 roku trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła warsztaty z młodzieżą w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Spotkanie dotyczyło komunikacji i zasad budowania dobrych relacji oraz umiejętności identyfikowania swoich mocnych stron/zasobów. Każdy z poruszanych tematów spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem. Dzieci wykazały duże zaangażowanie i bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Dodaj komentarz