hello world!
Published: 7 maja 2018

TSR w pracy z dziećmi i młodzieżą

W dniu 7 maja 2018 roku Ekspertka Fundacji Wsparcie i Rozwój poprowadziła szkolenie z nauczycielami świetlicy dotyczące wykorzystywania w pracy z dziećmi i młodzieżą elementów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Głównym przesłaniem spotkania był fakt, że ludzie są pełni zasobów, potrzebnych do znalezienia rozwiązania i, mimo że są ekspertami od swojego życia, potrzebują czasami wsparcia.

Założenia centralne TSR:
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Uczestniczki szkolenia przyjęły z dużym entuzjazmem proponowane ćwiczenia i pomysły do pracy. Uznały wysoką przydatność szkolenia w pracy z dziećmi i możliwość wzmocnienia ich osobowości, mocnych stron. Zdobytą wiedzę nauczycielki będę mogła wykorzystać w budowaniu relacji i pozytywnej samooceny u dzieci. Zdaniem uczestniczek na szkoleniu przedstawiono zupełnie nowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, które będą bardzo pomocne w pracy z dziećmi. Określono to jako nowe podejście praktyczne. Dzięki temu podejściu zdaniem uczestniczek widać lepiej pozytywne strony i możliwości szukania rozwiązań. Konkluzją spotkania była wypowiedź „Gdyby wszyscy nauczyciele zwracali uwagę na zasoby, byłoby super”.

Dodaj komentarz