hello world!
Published: 17 listopada 2016

Elementy treningu zastępowania agresji wg Goldsteina

W dniu 15 listopada 2016 roku odbyła się druga część szkolenia "Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina". Przeprowadziła je Bożena Małkowska-Baranowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Padagogicznej w Piasecznie. Tym razem szkolenie odbyło się w zaprzyjaźnionej instytucji - Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

Podczas I i II części szkolenia omówiono trzy kluczowe bloki zagadnień związanych z "Treningiem Zastępowania Agresji":

  1. Trening kontroli złości i gniewu,
  2. Trening umiejętności prospołecznych,
  3. Trening wnioskowania moralnego.

Prowadząca zapoznała uczestników z wieloma ciekawymi technikami radzenia sobie z własną i czyjąś złością. Podczas warsztatu omówiła podstawowe reguły w nauczaniu dzieci i młodzieży pożądanych zachowań prospołecznych. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać poszczególne kroki wdrażania treningu zastępowania agresji w pracy z dziećmi oraz ćwiczyć te umiejętności w grupie m.in. odgrywając wiele scenek.

Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: "Ciekawe pomysły na formy pracy z dziećmi i młodzieżą", "Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli mi lepiej funkcjonować w trudnych sytuacjach", "Prawidłowe stosunki interpersonalne i komunikacja wpływają na jakość pracy nauczyciela", "Szkolenie zwiększyło moją świadomość na temat efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i lepszego ich zrozumienia".

Dodaj komentarz