hello world!
Published: 29 marca 2017

Trening Zastępowania Agresji

W dniu 18 marca 2017 roku odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Łowiczu szkolenie "Elementy Treningu Zastępowania Agresji wg Goldsteina". Podczas szkolenia omówiono trzy kluczowe bloki zagadnień związanych z "Treningiem Zastępowania Agresji": Trening kontroli złości i gniewu, Trening umiejętności prospołecznych, Trening wnioskowania moralnego. Zapoznano uczestników z wieloma ciekawymi technikami radzenia sobie z własną i czyjąś złością. Podczas warsztatu omówiono podstawowe reguły w nauczaniu dzieci i młodzieży pożądanych zachowań prospołecznych. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać poszczególne kroki wdrażania treningu zastępowania agresji w pracy z dziećmi. Uczestnicy uznali szkolenie za użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Wiedza i umiejętności wyniesione ze szkolenia przydadzą się w pracy z dziećmi i ich rodzicami”, „Bardzo praktyczne pomysły i ćwiczenia”, „Możliwość zastosowania w pracy z uczniem agresywnym”, „Użyteczne metody do pracy z dzieckiem agresywnym”, „Pracuję z trudnymi dziećmi i nowe techniki pracy z nimi są bardzo pomocne”, „Szkolenie użyteczne, ponieważ zagadnienia dotyczą pracy, którą wykonuję”, „Udostępnienie konkretnych materiałów do ćwiczeń, omówienie na przykładach”, „Nie było do tej pory tak dobrego szkolenia”, „Zostało pokazane jak sobie radzić z problemami i jak pomóc innym”, „Jeżeli nauczyciele poważnie podejdą do przekazanych treści, mogą je dobrze wykorzystać”, „Duża wiedza do pracy z uczniami i rodzicami”.

Dodaj komentarz