hello world!
Published: 26 kwietnia 2018

Trening Umiejętności Społecznych

W dniach 21 i 26 kwietnia 2018 roku przeprowadziliśmy, w dwóch bardzo licznych grupach, szkolenie dotyczące kształtowania umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i specjaliści z rejonu Piaseczna. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkolenie poprowadzono metodą warsztatową, a uczestnicy otrzymali dużo przydatnych informacji. Przeanalizowano konkretne przypadki i znaleziono potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenia za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi uczestników: Bardzo dużo praktycznych porad np. zabaw podanych w przystępny, zrozumiały sposób”, „Rozbudowana część praktyczna”, „Dowiedziałam się o wielu pomysłach, metodach, które są przydatne w pracy z uczniami”, „Możliwość wykorzystania wiedzy w życiu codziennym”, „Dużo cennych wskazówek co robić, a czego nie w swojej pracy”, „Konkretne porady”, „Mogłam lepiej poznać „świat” uczniów z Zespołem Aspergera”, „Wykorzystam pomysły w pracy, ćwicząc na zajęciach”.

Dodaj komentarz