hello world!
Published: 27 marca 2019

Trening Umiejętności Społecznych cz. I

Dnia 27 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Piasecznie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Szkolenie poprowadziła trenerka Fundacji Wsparcie i Rozwój Anna Pyzikiewicz. W czasie spotkania słuchaczom przybliżono charakterystykę społecznych umiejętności dzieci i młodzieży przejawiających trudności w budowaniu relacji. Omówiono planowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie społecznych kompetencji oraz wybrane metody do wypracowania strategii i postępowania w budowaniu społecznych umiejętności dzieci. Zebranych na sali konferencyjnej powitała Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania uczestników.

Dodaj komentarz