hello world!
Published: 19 grudnia 2017

Jak traktować dziewczyny z szacunkiem, bez obciachu

W dniu 19 grudnia psycholog Tomasz Garstka poprowadził, organizowane przez naszą Fundację, warsztaty dla uczniów. Tematem spotkania było okazywanie sobie szacunku w relacjach rówieśniczych, a także sposoby wyrażania zainteresowania, podziwu i wzajemne docenianie się w kontaktach nastolatków i nastolatek. Celem ćwiczeń było ustalenie, co jest nie do przyjęcia, a czego oczekują od siebie dziewczęta i chłopcy.

Dodaj komentarz