hello world!
Published: 31 marca 2022

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju dziecka

W dniach 24 i 31 marca 2022 roku trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty dotyczące wspomagania rozwoju dziecka. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Znajomość i stosowanie przykładowych zestawów ćwiczeń stosowanych w terapii ręki – ćwiczeń rozmachowych, manualnych i precyzyjnych jest gwarancją właściwego rozwoju. Podczas szkolenia, w sposób klarowny i jasny, przekazano podstawową wiedzę dotyczącą wspomagania rozwoju i poparto ją konkretnymi ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Ich zdaniem było profesjonalnie i bardzo dobrze przeprowadzone oraz zawierało dużo przydatnych, użytecznych, a także potrzebnych informacji. Podczas szkolenia pojawiło się dużo pomysłów i ciekawych ćwiczeń oraz zabaw poszerzających wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zwrócono uwagę na dobry balans między ilością teorii i praktycznych ćwiczeń. W opinii uczestników szkolenie zostało świetnie przygotowane pod kątem merytorycznym i organizacyjnym, a prowadzące były zaangażowane, świetnie przygotowane i stworzyły bardzo miłą atmosferę, nawiązując bardzo dobry kontakt z uczestnikami. Podsumowując, spotkanie zostało bardzo wysoko ocenione, a przedstawione treści oraz przykłady zabaw i ćwiczeń uczestnicy wykorzystają ich zdaniem w swojej codziennej pracy.

Dodaj komentarz