hello world!
Published: 29 lutego 2020

Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Terapia ręki w pracy z dzieckiem

Dnia 29 lutego 2020 roku dwie trenerki Fundacji Wsparcie i Rozwój, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk i Marzena Dżuman, przeprowadziły warsztaty „Terapia ręki w pracy z dzieckiem”. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób pracujących indywidualnie z dzieckiem: rodziców, opiekunów, psychologów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli. Szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Zwrócono uwagę na dużo konkretnych porad i propozycji ćwiczeń do pracy z dzieckiem. Szkolenie zdaniem uczestników zawierało wiele interesujących treści, które pozwolą uatrakcyjnić zajęcia. Ich zdaniem wszystkie zaproponowane ćwiczenia są do wykorzystania w domu, jak również w szkolnej i przedszkolnej rzeczywistości. Uczestnicy zwrócili jednocześnie uwagę na ciekawy sposób prowadzenia zajęć i profesjonalnie przygotowane prowadzących.

Dodaj komentarz