hello world!
Published: 21 października 2016

Techniki uczenia się, czyli co działa, a co nie

W dniu 12 października 2016r. przeprowadziliśmy dla wszystkich chętnych nauczycieli z rad pedagogicznych Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach, szkolenie pt. Techniki uczenia się i metody nauczania. Fakty i mity, czyli co działa a co nie. Podczas szkolenia przedstawiono pewne popularne w edukacji mity na temat metod i zasad nauczania, sposób ich powstania, ich bezzasadność oraz powody ich trwałości (np. głos autorytetów, którzy bez podstaw w wynikach rzetelnych badań rekomendują jakieś metody). Ponadto zaprezentowano wyniki systematycznego przeglądu badań nad metodami nauczania i technikami uczenia się, które ukazały, że stosowanie pewnych metod jest mało efektywne lub ma poważne ograniczenia. Następnie przeanalizowano zalety i wady mnemotechnik, techniki SQ3R oraz tzw. map myślowych. W dalszej części pokazano, że największą skuteczność mają sposoby nauczania i uczenia się dobrze dopasowane do materiału i celu edukacyjnego (np. uczenie umiejętności wymaga po prostu systematycznego treningu), nauczanie zorganizowane wedle zasad przeplatania treści i rozłożenia w czasie uczenia się oraz uczenie się z wykorzystaniem różnych metod autotestów i testów (które służyć mają uczeniu się i doskonaleniu, a nie wystawianiu ocen!).

Uczestnicy szkolenia ocenili je jako użyteczne. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: "Konkretne wskazówki", "Wiedza o efektywnych metodach nauczania pozwoli na skuteczniejsze przekazywanie wiedzy", "Uzyskana wiedza pozwoli na zastosowanie rozwiązań w praktyce", Dzięki szkoleniu możliwe jest prowadzenie warsztatów z uczniami w zakresie poruszonego tematu", Pomocne w wyborze metod nauczania", Poszerzenie zakresu metod stosowanych w nauczaniu".

Dodaj komentarz