hello world!
Published: 7 marca 2022

Szybkie reagowanie w kryzysie

W dniu 7 marca 2022 roku dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła szkolenie online dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Ostrołęce nt. „Szybkie reagowanie w kryzysie. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach trudnych”. Spotkanie dotyczyło umiejętności zarządzania kryzysem i organizowania wsparcia psychologicznego. Organizatorem szkolenia było Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy dowiedzieli się, kiedy możemy mówić o sytuacji kryzysowej, jak reagują dorośli i dzieci oraz jakich błędów nie popełniać zarządzając kryzysem. W trakcie szkolenia odnoszono się do przykładowych sytuacji, szukano rozwiązań i sprawdzonych procedur postępowania. W dalszej kolejności nauczyciele zdobyli wiedzę na temat trudności pokonywania kryzysu i tworzenia planu działań w sytuacjach kryzysowych. Na koniec omówiono zasady i etapy interwencji kryzysowej. Spotkanie zdaniem uczestników spełniło ich oczekiwania i odpowiedziało na ich potrzeby.

Dodaj komentarz