hello world!
Published: 24 marca 2018

Szkolenie w Kijowie – dzień pierwszy (24 marca 2018 roku)

 

W ramach porozumienia Fundacji Wsparcie i Rozwój z Асоціації МВГО «Соціальний захист» Ekspertki współpracujące z Fundacją, Dorota Jasińska i Anna Pyzikiewicz poprowadziły 24 marca 2018r. w Kijowie, szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat: Autyzm, Zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb i planowanie pracy. Głównymi elementami spotkania poprowadzonego przez Panią Dorotę Jasińską były: planowanie pracy z uczniem z autyzmem, Zespołem Aspergera – wskazówki i przykłady strategii postępowania, organizacja miejsca pracy, dostosowanie form i metod pracy do potrzeb ucznia z Zespołem Aspergera i z autyzmem oraz informacje jak przygotować grupę rówieśniczą na obecność ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera? Natomiast Pani Anna Pyzikiewicz koncentrowała się wokół takich tematów jak: charakterystyka społecznych umiejętności dzieci i młodzieży przejawiających trudności w budowaniu relacji, planowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie społecznych kompetencji oraz metody pracy ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych i praktyczne ich zastosowanie w różnych sytuacjach społecznych w środowisku edukacyjnym i rodzinnym. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników i w bardzo dużym stopniu spełniło ich oczekiwania.

Dodaj komentarz