hello world!
Published: 25 marca 2018

Szkolenie w Kijowie – dzień drugi (25 marca 2018 roku)

W ramach porozumienia Fundacji Wsparcie i Rozwój z Асоціації МВГО «Соціальний захист» Prezes Fundacji, dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk poprowadziła 25 marca 2018r. w Kijowie, szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat: Interwencja w sytuacjach trudnych i kryzysowych – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy. Głównymi elementami spotkania były: natężenie kryzysu i kryteria diagnozy selekcyjnej, zasady i etapy interwencji kryzysowej, reagowanie w sytuacji kontaktu z trudnym zachowaniem oraz interwencja w przypadku agresji i przemocy szkolnej. Uczestnicy uznali szkolenie za bardzo użyteczne, dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych wiadomości i umiejętności. Wskazano również na bardzo wysoką wartość merytoryczną przekazanych informacji i możliwość praktycznego ich zastosowania.

Dodaj komentarz