hello world!
Published: 10 września 2016

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

W 2003 roku Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom (IASP) wraz ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) wyszło z inicjatywą, by dzień 10 września ustanowić dniem świadomości społecznej w zakresie tematyki samobójstw i wsparcia psychologicznego dla osób, u których pojawiają się myśli samobójcze. W związku z tym 10 września każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day).

Jak podaje raport Światowej Organizacji Zdrowia - samobójstwa są problemem zdrowia publicznego w skali globalnej. W wielu krajach samobójstwo jest drugą z najczęstszych przyczyn zgonu, a tylko 28 krajów posiada strategie zapobiegania samobójstwom.

Z powodu targnięcia się na własne życie umierają najczęściej osoby po 70 r. ż.. oraz osoby młode w wieku 15-29 lat. Jednak prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobiety w wieku 70 lat jest dwa razy większe niż u kobiety po 15 r. ż.

Z danych WHO wynika, że mężczyźni 3 razy częściej odbierają sobie życie niż kobiety, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Szczególnie narażeni na ryzyko podejmowania prób samobójczych są mężczyźni po 50 r.ż.

Jednak to w krajach nisko i średnio rozwiniętych zdarza się najwięcej samobójstw, zwłaszcza w grupie starszych kobiet i młodych ludzi.

Najczęstszymi powodami podejmowania prób samobójczych są zaburzenia psychiczne ((w tym depresja), uzależnienia, ale także kłopoty rodzinne i finansowe. Również bezdomność, ubóstwo, dyskryminacja i bezrobocie są przyczynami myśli samobójczych.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje przeciwdziałanie samobójstwom jako jeden z priorytetów działania na rzecz zdrowia psychicznego. Kraje członkowskie postawiły sobie za cel zmniejszenie liczby ofiar samobójstw do 2020 roku.

Dodaj komentarz