hello world!
Published: 22 października 2017

Strata, żałoba, myśli samobójcze

18 października 2017r. przeprowadziliśmy spotkanie z grupą nauczycieli dotyczące sytuacji kryzysowych związanych ze stratą  i samobójstwem. Szkolenie odbyło się Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Uczestnicy dowiedzieli się „Jak rozmawiać z wychowankiem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych”. Podczas spotkania przeanalizowaliśmy konkretne sytuacje i znaleźliśmy potencjalne, możliwe rozwiązania. Nauczyciele uznali szkolenie za bardzo użyteczne i dające możliwość poszerzenia zasobów dotychczasowych i nabycia nowych umiejętności. Przykładowe wypowiedzi nauczycieli: „Pomysły do radzenia sobie w trudnych sytuacjach z młodzieżą”, „Poszukiwanie nowych rozwiązań”, „Tego typu wiedza jest przydatna, bo z każdym dniem przychodzi nam pracować z coraz trudniejszymi dziećmi”, „Szkolenie dotyczy istotnych problemów odnoszących się do pracy z dziećmi z Ośrodka”, „Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie z dużą „dawką” wiedzy”, „Super prowadzący, dużo przydatnych informacji”, „Szkolenie rozwiewa wątpliwości i niweluje różnicę zdań”, „Bardzo przydatna wiedza”, „Szkolenie bardzo użyteczne, ponieważ rozpoznawaliśmy indywidualne przypadki”, „Podniesienie umiejętność reagowania w sytuacji śmierci, żałoby”, „Szersza wiedza pozwoli trzymać wspólny front działań w sytuacjach kryzysowych”, „Pokazanie konkretu, co i jak trzeba robić”, „Temat szkolenia spójny z potrzebami pracy wychowawcy”, „Treści szkolenia były bardzo przydatne, ponieważ jest to praca z trudną, niedostosowaną młodzieżą”, „Możliwość przedyskutowania na forum sposobów lepszej komunikacji”.

Dodaj komentarz